കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

ഓണപ്പരീക്ഷ തിരിച്ചു വന്നതോടെ എല്ലാവരും  വലിയ ഒരുക്കത്തിലാണ്. അധ്യാപകരും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഈ പരീക്ഷയെ സര്‍വ്വാത്മന സ്വീകരിച്ചുവെന്നു തോന്നുന്നു.ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുമെന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നോക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്ഥിരമായി നോക്കിയിരുന്നവരുടെ ആവേശവും വളരെ വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്നാണു സൈറ്റില്‍ ചോദ്യ ബേങ്ക് തുറക്കുന്നതാവോ? എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയിലാണ്...
ഈ ആകാംക്ഷ നല്ലതാണ് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല..ഒപ്പം പഠനവും പ്രവര്‍ത്തന പരിശീലനവും മുറക്ക് നടക്കുന്നതിനു വേഗത കൂടിയിട്ടുണ്ട്.തിരിച്ചു വന്ന ഓണപ്പരീക്ഷയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ ആ ഒരുക്കങ്ങള്‍ക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു  മോഡല്‍ പ്രിന്റ്‌  പേപ്പര്‍  നല്‍കുവാന്‍ മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ടീം പരിശ്രമിക്കുന്നു.അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഇത് വലിയ സഹായമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... 
ഈ ചോദ്യപേപ്പര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രിന്റ്‌ എടുക്കാം....ഇവിടെ ഞക്കുക