കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

രാത്രിയുടെ  നേരിയ  തണുപ്പ്....നിശബ്ദതയുടെ  മൂകത  നല്‍കുന്ന ചീവീടുകളുടെ  ശബ്ദം....കാണികളെപ്പൊതിഞ്ഞ  ഇരുട്ടില്‍  കളിവിളക്കെരിഞ്ഞു ഒരു  കാത്തിരിപ്പ്... പിന്നെ  ഓരോരുത്തരായി  ജീവിത  നടന  ദൃശ്യചാരുത .......................................
ഈ  സുഖം  ഇന്നത്തെ  കുട്ടികള്‍ക്ക്  ലഭിക്കില്ല.എങ്കിലും  കഥകളി  കുട്ടികളെ  അറിയിക്കുവാന്‍  പലരും   ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്....മലയാളം  ബ്ലോഗിലൂടെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം  നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.....ഇനിയും  ഈ  കാഴ്ചകള്‍  തുടരണോ  എന്ന്  ആലോചിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  ഇനിയും  ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന  തെളിമയോടെയാണ്  ഈ  കഥകളി  ഭാഗം  കാണുന്നത്.....മട്ടന്നൂരിലെ  സുരേഷ്  മാഷിനു  നന്ദി..
ഹരി  പെരുമണ്ണ