കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

ഈ പാഠഭാഗത്തെ അധികരിച്ച് ഉരപ്പുരേം ചക്കീം എന്ന പരാമര്‍ശത്തെ വിശദീകരിക്കട്ടെ :

കൂടിയാട്ടത്തിനിടയില്‍ പുരുഷാര്‍ത്ഥ കൂത്ത് വിദൂഷകന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പരിഷ്ക്കരിച്ചെടുത്തത് സുഭദ്രാധനജ്ഞ്ജയത്തിന്റെ കര്‍ത്താവായ കുലശേഖര വര്‍മ്മന്റെ ആശ്രിതനായ തോലനാണ്. റഫറന്‍സ്( കലാലോകം - പ്രൊഫ.പി.കെ. നാരായണ പിഷാരടി )
മലയാണ്മയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തോലന്റെ അതിലളിതമായ കവിതാശകലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്.സംസ്കൃത ഭാഷയോടുള്ള അമിതമായ പ്രതിപത്തിയെ കണക്കിന് പരിഹസിച്ചിരുന്ന തോലന്റെ തത്സംബന്ധിയായ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാണ്.കൌണ്ഡിന്യന്‍ എന്ന വിദൂഷക വേഷത്തിന് പിന്നില്‍ തോലന്റെ നിഴല്‍ ദൃശ്യമാണ്.ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശപൂര്‍ണ്ണങ്ങളെ ശ്ലോകങ്ങളാക്കുന്ന തോലന്റെ വേലയാണ് കൂത്തില്‍ തെളിയുന്നത്.ഇനി ചക്കിയെപ്പറ്റി :ചക്കി തോലന്റെതാണ്.ഉരപ്പുരയിലെ പ്രണയ സാന്നിദ്ധ്യയാകുന്ന ചക്കിയെ ഓര്‍ത്താണ് ഇപ്രകാരം പാഠത്തിലെ ആദ്യഭാഗത്ത് " ഉരപ്പുരേം ചക്കീം.......... "എന്ന് പറയുന്നത്. നെല്ല് കുത്താനുള്ള ഉരല്‍പ്പുരയില്‍ നെല്ലുണ്ടെങ്കിലേ ചക്കിയുള്ളൂ.ചക്കിയുണ്ടെങ്കിലെ തോലന്  രസമുള്ളൂ. 


പത്തായപ്പുരയില്‍ കയറിയ ചക്കിയെ ചൂണ്ടി തോലന്‍ കീര്‍ത്തിച്ചതിങ്ങനെ :
"പനസി ദശായാം പാശി " 


പനസം = ചക്ക ; പനസി = ചക്കി , 
ദശം = പത്ത് ; ദശായാം = പത്തായം , 
പാശം = കയറ് ; പാശി = കയറി. 


തോലന്റെ ഫലിത പ്രിയത്വം എത്രയെന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല. 


ചിലരെങ്കിലും ചക്കിയെ ധാന്യം പൊടിക്കുന്ന ചക്കിയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ............
തോലനിതറിയണ്ടാ..... 

ഐതിഹ്യമാല/തോലകവി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായിക്കാം


റോയ് 
മലയാളം  അദ്ധ്യാപകന്‍ 
ദീപ്തി ഹൈസ്ക്കൂള്‍ തലോരെ,തൃശൂര്‍